ارتقاء رتبه دانشگاه در رتبه‌بندی وبومتریکس نسخه July 2019 | اخبار دانشگاه ها |شبکه عتف ایران

تاریخ خبر: // کد خبر: 91312 // //

ارتقاء رتبه دانشگاه در رتبه‌بندی وبومتریکس نسخه July 2019

اعلام نتایج رتبه‌بندی وبومتریکس نسخه July 2019بر اساس جدیدترین رتبه بندی وبومتریکس (جولای ۲۰۱۹)، دانشگاه الزهرا موفق به رشد ۷ پله در رتبه کشوری و کسب جایگاه ۲۸ ام در بین دانشگاه ها و موسسات داخلی و همچنین رشد ۱۹۸ پله در رتبه جهانی و کسب جایگاه ۲۱۵۱ در بین تمامی دانشگاه ها و [...]
ارتقاء رتبه دانشگاه در رتبه‌بندی وبومتریکس نسخه July 2019

اعلام نتایج رتبه‌بندی وبومتریکس نسخه July 2019بر اساس جدیدترین رتبه بندی وبومتریکس (جولای ۲۰۱۹)، دانشگاه الزهرا موفق به رشد ۷ پله در رتبه کشوری و کسب جایگاه ۲۸ ام در بین دانشگاه ها و موسسات داخلی و همچنین رشد ۱۹۸ پله در رتبه جهانی و کسب جایگاه ۲۱۵۱ در بین تمامی دانشگاه ها و موسسات جهان شده است. این نظام رتبه بندی تحقیقـات خـود را در زمینـه ارزیـابی وضـعیت وبسـایت‌هـا از سال ۲۰۰۴ آغاز نموده اسـت و هـر شـش مـاه یکبـار بـیش از ۲۷,۰۰۰ دانشـگاه و مرکـز آموزشـی و پژوهشی سراسر جهان را بر مبنای وبسـایت آنهـا مـورد بررسـی قـرار مـیدهـد. قابل ذکر است معیارهای مورد ارزیابی در این رتبه بندی شامل قابلیت مشاهده توسط دیگران، اندازه صفحات وب، تعداد ارجاعات از نویسندگان برتر، تعداد مقالات پر استناد (جز ۱۰ درصد برتر) می‌باشد. بهبود و ارتقا رتبه دانشگاه در معیارهای این رتبه بندی به شرح زیر می باشد:

 

ارتقاء رتبه دانشگاه در رتبه‌بندی وبومتریکس نسخه July 2019

لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

خبر مهم  سخنرانی و نشست علمی استاد دانشگاه نروژ در دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا

آخرین اخبار

پربازدید