شبکه عتف ایران | انتخاب دكتر رهسپار فرد به عنوان معاون دانشجويئ شايسته تقدير از سوي صندوق صندوق رفاه دانشجويان بر اساس شاخص هاي عملكردي در سطح كشور

تاریخ خبر: // کد خبر: 83281 // // //

انتخاب دكتر رهسپار فرد به عنوان معاون دانشجويئ شايسته تقدير از سوي صندوق صندوق رفاه دانشجويان بر اساس شاخص هاي عملكردي در سطح كشور


شبکه عتف ایران : خبر موفقيت؛ انتخاب دكتر رهسپار فرد به عنوان معاون دانشجويي شايسته تقدير از سوي صندوق رفاه دانشجويان بر اساس شاخص هاي عملكردي در سطح كشور به گزارش روابط عمومي دانشگاه قم، بـا عنـايت به بررسـي هـاي انجام شـده درخصوص ارزيابي عملكرد معاونان محترم دانشـجويي دانشـگاه هاي سراسـر كشور باشاخص هاي [...]

شبکه عتف ایران :

خبر موفقيت؛

انتخاب دكتر رهسپار فرد به عنوان معاون دانشجويي شايسته تقدير از سوي صندوق رفاه دانشجويان بر اساس شاخص هاي عملكردي در سطح كشور

به گزارش روابط عمومي دانشگاه قم، بـا عنـايت به بررسـي هـاي انجام شـده درخصوص ارزيابي عملكرد معاونان محترم دانشـجويي دانشـگاه هاي سراسـر كشور باشاخص هاي تعريف شـده، جناب آقاي دكتر خيرا… رهسـپارفرد معاون محترم دانشـجويي دانشگاه قم به عنوان يكي از معاونان شايسته تقدير در سال ۱۳۹۷ انتخـاب شـدنـد.
روابط عمومي دانشگاه قم اين انتخاب شايسته را به جناب آقاي دكتر رهسپار فرد و همه همكاران پرتلاش ايشان تبريك عرض مي نمايد
.

مشاهده خبر در وبسایت مرجع

آخرین اخبار

پربازدید