اخبار دانشگاه ها |شبکه عتف ایران |توضیحاتی درباره تبدیل وضعیت برخی اساتید پیام نور | اخبار دانشگاه ها |شبکه عتف ایران

تاریخ خبر: // کد خبر: 90293 // //

توضیحاتی درباره تبدیل وضعیت برخی اساتید پیام نور

شبکه عتف ایران : دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور، با اشاره به تصمیمات آخرین جلسات هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی، از موافقت با صدور حکم پیمانی قطعی ۳۴ همکار علمی این دانشگاه خبر داد. شعار سال: دکتر عزت الله کرد میرزا، دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه [...]
توضیحاتی درباره تبدیل وضعیت برخی اساتید پیام نور

شبکه عتف ایران :

دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور، با اشاره به تصمیمات آخرین جلسات هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی، از موافقت با صدور حکم پیمانی قطعی ۳۴ همکار علمی این دانشگاه خبر داد.

شعار سال: دکتر عزت الله کرد میرزا، دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای
هیأت علمی دانشگاه پیام نور با اشاره به تصمیمات آخرین جلسات هیأت اجرایی جذب اعضای
هیأت علمی، اظهار کرد: با صدور حکم پیمانی قطعی
۳۴ نفر از همکاران علمی با وضعیت دستیار
و پیمانی مشروط موافقت و آرای آنها طی هفته جاری برای صدور حکم به اداره کل امور اداری
دانشگاه ارسال خواهد شد
.

خبر مهم  منتقدان به طرح معلم تمام وقت در پی حفظ اقتدار هستند

کرد میرزا در ادامه افزود: همچنین با تبدیل وضعیت ۱۶ نفر از پیمانی
به رسمی آزمایشی موافقت شد که پرونده آنها پس از تکمیل برای تأیید نهایی به هیأت مرکزی
جذب ارسال می‌شود
.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری
دانشجویان ایران ، 
تاریخ انتشار ۵ خرداد ۹۸، کد خبر: ۹۸۰۳۰۵۰۱۸۲۱، www.isna.ir

مشاهده خبر در وبسایت مرجع

آخرین اخبار

پربازدید