سرپرست معاونت علمی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان منصوب شد | اخبار دانشگاه ها |شبکه عتف ایران