مدارک و مستندات مورد نیاز و زمان و مکان مصاحبه از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال 98 | اخبار دانشگاه ها |شبکه عتف ایران

تاریخ خبر: // کد خبر: 90234 // // //

مدارک و مستندات مورد نیاز و زمان و مکان مصاحبه از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال ۹۸

شبکه عتف ایران :  از داوطلبان محترم دوره دکتری تخصصی سال ۹۸ که نمره حد نصاب دانشگاه شاهد را در آزمون مرحله اول کسب کرده اند و از سوی سازمان سنجش آموزش کشور جهت شرکت در مصاحبه علمی(بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی) و بررسی صلاحیتهای عمومی به [...]
مدارک و مستندات مورد نیاز و زمان و مکان مصاحبه از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی سال ۹۸

شبکه عتف ایران :

 از داوطلبان محترم دوره دکتری تخصصی سال ۹۸ که نمره حد نصاب
دانشگاه شاهد را در آزمون مرحله اول کسب کرده اند و از سوی سازمان سنجش آموزش کشور
جهت شرکت در مصاحبه علمی(بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش
عملی) و بررسی صلاحیتهای عمومی به دانشگاه شاهد معرفی شده اند دعوت می شود به شرح
جدول زیر به دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند.

جدول شماره (۱) : زمان و مکان مصاحبه علمی از معرفی شدگان
دوره دکتری تخصصی سال ۹۸ دانشگاه شاهد​​ردیف


رشته /گرایش


کد رشته محل


تاریخ مصاحبه علمی


ساعت مراجعه برای تشکیل پرونده و شروع فرآیند مصاحبه علمی بر اساس حرف
اول نام خانوادگی


مکان مصاحبه


۸-۱۰


۱۰-۱۲


۱۳:۳۰-۱۴:۳۰


۱


پژوهش هنر


۵۳۰۰ و ۵۲۹۰


۹۸/۳/۱۹


الف تا پ


ت تا د


ذ تا ز


دانشکده هنر


۹۸/۳/۲۰


س تا ع


غ تا ل


م تا ی


۲


تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی


۵۳۰۲ و ۵۲۹۵


۹۸/۳/۱۹


الف تا پ


ت تا د


ذ تا ز

۹۸/۳/۲۰


س تا ع


غ تا ل


م تا ی


۳


زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی


۲۶۹۰ و ۲۶۹۵


۹۸/۳/۲۶


الف تا س


ش تا م


ن تا ی


دانشکده علوم پایه


۴


زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی


۲۶۶۳ و ۲۶۷۰

۹۸/۳/۲۱


الف تا ر


ز تا ک


گ تا ی


۵


میکروبیولوژی


۲۷۴۸ و ۲۷۵۲


۹۸/۳/۲۵


الف تا ر


ز تا ل


م تا ی


۶


ریاضی کاربردی


۲۹۴۵ و ۲۹۹۵


۹۸/۳/۲۱


الف تا ج


چ تا ر


ز تا ش


۹۸/۳/۲۲


ص تا ق


ک تا م


ن تا ی


۷


زیست فناوری میکروبی


۲۷۶۱ و ۲۷۶۴


۹۸/۳/۲۶


الف تا د


ذ تا م


ن تا ی


۸


اگروتکنولوژی ـ فیزیولوژی گیاهان زراعی


۴۹۸۱ و ۴۹۳۰


۹۸/۳/۲۵


الف تا س


ش تا ل


م تا ی


دانشکده علوم کشاورزی


۹


اگروتکنولوژی ـ اکولوژی گیاهان زراعی


۴۹۹۸ و ۴۹۶۰


۹۸/۳/۲۵


الف تا س


ش تا ل


م تا ی


۱۰


مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی


۲۰۳۰ و ۲۰۵۴

۹۸/۳/۲۰


الف تا پ


ت تا د


ذ تا س


دانشکده علوم انسانی

۹۸/۳/۲۱


ش تا ق


ک تا م


ن تا ی


۱۱


روانشناسی بالینی


۱۸۸۳ و ۱۸۵۹


۹۸/۳/۱۹


الف تا پ


ت تا ر


ز تا س

 


۹۸/۳/۲۰


ش تا ف


ق تا م


ن تا ی


۱۲


فلسفه تعلیم و تربیت


۱۷۰۳ و ۱۷۱۰


۹۸/۳/۲۵


الف تا ج


چ تا ر


ز تا ش


۹۸/۳/۲۶


ص تا ق


ک تا ن


و تا ی


۱۳


مهندسی برق ـ الکترونیک


۳۳۲۱ و ۳۳۵۷


۹۸/۳/۲۵


الف تا ر


ز تا گ


ل تا ی


 


 


دانشکده فنی و مهندسی


۱۴


مهندسی برق ــ مخابرات میدان و موج


۳۴۱۵ و ۳۳۶۹


۹۸/۳/۲۵


الف تا د


ذ تا م


ن تا ی


۱۵


مهندسی برق ـ مخابرات سیستم


۳۳۹۱ و ۳۴۲۷


۹۸/۳/۲۵


الف تا د


ذ تا م


ن تا ی


۱۶


مهندسی برق ـ قدرت


۳۴۶۳ و ۳۴۹۷


۹۸/۳/۲۵


الف تا ذ


ر تا گ


م تا ی


 


۱۷


مهندسی صنایع


۴۱۸۹ و ۴۱۷۶ و ۴۱۶۱


۹۸/۳/۱۹


الف تا ج


چ تا ر


ز تا س


 


۹۸/۳/۲۰


ش تا ف


ق تا م


ن تا ی


۱۸


مهندسی پزشکی ـ بیوالکتریک


۴۱۳۴ و ۴۱۲۳


۹۸/۳/۲۵


الف تا ر


ز تا ل


م تا ی


 

 

خبر مهم  دکتر غلامی عضو هیات علمی دانشگاه، مشاور رئیس پارک علم و فناوری مازندران شد

آدرس مکان مصاحبه علمی: تهران، اتوبان خلیج فارس، روبروی حرم مطهر حضرت امام خمینی
(ره)، دانشگاه شاهد، دانشکده های مربوطه

توجه: از داوطلبان درخواست می شود به منظور جلوگیری از
تراکم و رفاه حال ایشان، در ساعات تعیین شده در جدول فوق جهت تشکیل پرونده و شروع
فرآیند مصاحبه علمی مراجعه فرمایند. داوطلبانی که به دلیل تداخل زمانی با سایر
دانشگاهها موفق به حضور در ساعات تعیین شده نمی شوند می توانند در سایر ساعات تعیین
شده برای آن رشته/گرایش مراجعه کنند. بدیهی است که انجام
مصاحبه برای هر رشته/گرایش صرفا در تاریخهای مشخص شده برای آن رشته/گرایش امکان
پذیر است.

* زمان و مکان مصاحبه بررسی
صلاحیتهای عمومی، متعاقباً از طریق سایت دانشگاه به اطلاع داوطلبان محترم خواهد
رسید.

مدارک و مستندات مورد نیاز جهت تشکیل پرونده در روز مصاحبه
علمی

۱- فرم شماره ۱ )مخصوص داوطلب( تکمیل و تایپ شده به همراه اصل تمامی مستندات اظهار
شده در فرم مذکور

خبر مهم  کارگاه ارزشیابی دانشجو برگزار شد

۲- فرم شماره ۲ (توصیه نامه) توسط استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد و یکی از اعضای
هیات علمی دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد (ترجیحاً با مرتبه دانشیار به
بالا)

۳- فرم شماره ۳ تکمیل و تایپ شده ( مخصوص دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد که
تا تاریخ ۳۱/۶/ ۹۸ فارغ التحصیل می شوند)

۴- فرم شماره ۴ تکمیل و تایپ شده ( مخصوص داوطلبان استفاده از سهمیه بورسیه مربیان
)

۵- اصل مدرک یا کارنامه حاوی ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد و یک سری کپی از آنها

۶- اصل مدرک یا کارنامه حاوی ریز نمرات دوره کارشناسی و یک سری کپی از آنها

۷- اصل شناسنامه و کارت ملی و یک سری کپی از آنها

۸- حکم کارگزینی و معرفی نامه از بالاترین مقام مسئول برای مربیان رسمی قطعی یا
رسمی آزمایشی دانشگاه ها جهت استفاده از سهمیه مربیان

۹- مدرک معتبر دال بر وضعیت نظام وظیفه برای برادران (اصل و سه سری کپی از آن)

۱۰- مدرک معتبر جهت استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران با تایید بالاترین مقام
مسئول

۱۱- گواهی زبان خارجی معتبر از یکی از آزمونهای MSRT (MCHE), TOLIMO , IELTS ,TOEFL

تبصره: داشتن مدرک زبان در این مرحله الزامی نیست ولی دارندگان مدرک زبان در صورت
ارایه از امتیاز آن بهره مند می شوند.

۱۲- اصل فیش واریزی به مبلغ ۹۶۶۳۰۶ ریال (نهصد و شصت و شش هزار و سیصد و شش ریال)
به حساب بانکی غیر قابل برداشت معاونت آموزشی دانشگاه شاهد (حساب خزانه) به شماره
حساب ۰۱۰۸۸۹۷۶۷۷۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه شاهد (کد ۱۱۷۳) و قابل پرداخت از
طریق کلیه بانکها

خبر مهم  گسترش همکاری های دانشگاه ارومیه با دانشگاه های اقلیم کردستان عراق

 
نکات قابل توجه
۱- پرینت فرمهای تکمیل شده به همراه اصل و کپی از تمامی مدارک و مستندات مربوطه
(بند ۱ تا ۴) در روز انجام مصاحبه علمی الزامی است و در صورت نقص مدارک مورد نیاز،
داوطلب به مرحله علمی معرفی نمی شود و عواقب ناشی از آن متوجه شخص داوطلب است.
۲- ارایه فایل حاوی تمامی مدارک و مستندات مربوطه در روز انجام مصاحبه علمی الزامی
است.
۳- شرکت در هر دو مرحله مصاحبه (مصاحبه علمی و مصاحبه بررسی صلاحیتهای عمومی)
الزامی است و عدم شرکت در هر مرحله از مصاحبه به منزله انصراف تلقی می شود و
متعاقباً هیچگونه اقدامی در این خصوص انجام نمی شود.
۴- رعایت پوشش اسلامی برای ورود به دانشگاه شاهد برای برادران و خواهران الزامی است
و بر اساس ضوابط دانشگاه شاهد ورود خواهران و همراهان آنان با حجاب برتر (چادر)
امکان پذیر است.
۵- بوفه آزاد مواد غذایی و رستوران دانشگاه با تعرفه آزاد در خدمت داوطلبان محترم
می باشد.
۶- سرویس ایاب و ذهاب از متروی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) به دانشگاه شاهد در
نظر گرفته شده است.
۷- لطفاً تا روز مصاحبه سایت دانشگاه و اطلاعیه های مربوطه را ملاحظه فرمایید.
۸- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر سوالات خود را از طریق آدرس الکترونیکی
(t.takmili_edu@shahed.ac.ir) ارسال تا به سوالات شما پاسخ داده شود و یا با شماره
تلفن ۵۱۲۱۵۲۴۰ (آقای نقدی) تماس بگیرید.
۹- جهت آگاهی از شهریه های نوبت دوم و پردیس ورودی های ۹۶ و ۹۷ و اطلاعیه در خصوص
شهریه ورودی ۹۸ دانشگاه شاهد به سایت مدیریت آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد
(آدرس زیر) مراجعه فرمایید.


http://shahed.ac.ir/gradoffice/Lists/News/DispForm.aspx?ID=69

​دانلود فرم ها

فرم شماره ۱


98_03_05_form2.docفرم شماره ۲


98_03_05_form3.docفرم شماره ۳


98_03_05_form4.docفرم شماره ۴​


مشاهده خبر در وبسایت مرجع

آخرین اخبار

پربازدید