سخنرانی استاد دکتر علی خلف کاطع مدیر گروه عربی  دانشگاه کوفه عراق  با موضوع «ادبیات تطبیقی و سایه هیمنه فرهنگی غرب» روز یکشنبه ۱۹ اسفندماه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی این سخنرانی به همت دانشکده الهیات و معارف اسلامی و مدیریت همکاری های علمی بین المللی و با همکاری انجمن علمی گروه زبان و ادبیات عرب در تالار دانشکده ادبیات دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

 گفتنی است در اردیبهشت سال جاری هیات عالی رتبه دانشگاه کوفه در راستای ایجاد ارتباطات علمی و آموزشی دو جانبه از دانشگاه حکیم سبزواری بازدید و از نزدیک با ظرفیت های علمی، آموزشی و دانشجویی این دانشگاه آشنا شده بودند.