شبکه عتف ایران | پورتال-پورتال دانشگاه پیام نور-درگاه اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور /دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی خبر داد:

تاریخ خبر: // کد خبر: 89232 // //

پورتال-پورتال دانشگاه پیام نور-درگاه اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور /دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی خبر داد:


شبکه عتف ایران : دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی خبر داد: . دکتر کردمیرزا گفت: براساس تصمیمات آخرین جلسات هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی،  با صدور حکم پیمانی قطعی ۳۷ نفر از کارکنان علمی دستیار و پیمانی مشروط موافقت و آرای آنها طی هفته جاری برای صدور حکم به اداره کل [...]

شبکه عتف ایران :

دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی خبر داد:

.

دکتر کردمیرزا گفت: براساس تصمیمات آخرین جلسات هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی،  با صدور حکم پیمانی قطعی ۳۷ نفر از کارکنان علمی دستیار و پیمانی مشروط موافقت و آرای آنها طی هفته جاری برای صدور حکم به اداره کل امور اداری دانشگاه ارسال خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی، دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور افزود: همچنین با تبدیل وضعیت ۱۴ نفر از همکاران پیمانی به رسمی آزمایشی و ۴ نفر از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی موافقت شد که پرونده آنها نیز پس از تکمیل برای تایید نهایی به هیأت مرکزی جذب ارسال خواهد شد.

مشاهده خبر در وبسایت مرجع

برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,,,,

آخرین اخبار

پربازدید