شبکه عتف ایران | کارگاه ­آموزشی “آشنایی با شیوه­ نامه محاسبه امتیازات آموزشی ماده دو آئین­ نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه – پایگاه خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

تاریخ خبر: // کد خبر: 83539 // // //

کارگاه ­آموزشی “آشنایی با شیوه­ نامه محاسبه امتیازات آموزشی ماده دو آئین­ نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه – پایگاه خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

شبکه عتف ایران : کارگاه ­آموزشی “آشنایی با شیوه­ نامه محاسبه امتیازات آموزشی ماده دو آئین­ نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه – پایگاه خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مشاهده خبر در وبسایت [...]
کارگاه ­آموزشی “آشنایی با شیوه­ نامه محاسبه امتیازات آموزشی ماده دو آئین­ نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه – پایگاه خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

آخرین اخبار

پربازدید

    Sorry, no posts matched your criteria.