کد رشته محل هایی که حد نصاب علمی آنها اصلاح شده است | اخبار دانشگاه ها |شبکه عتف ایران - Part 90806

تاریخ خبر: // کد خبر: 90806 // //

کد رشته محل هایی که حد نصاب علمی آنها اصلاح شده است

شبکه عتف ایران : بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان كدرشته محل‌هاي مندرج در زير مي‌رساند كه كارنامه نتيجه انتخاب رشته اين دسته از متقاضيان باتوجه به حدنصاب جديد، اصلاح و بر روي سايت اين سازمان قرار داده شده است. شعار سال:بدين‌وسيله به اطلاع داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري [...]
کد رشته محل هایی که حد نصاب علمی آنها اصلاح شده است

شبکه عتف ایران :

بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان كدرشته محل‌هاي مندرج در زير مي‌رساند كه كارنامه نتيجه انتخاب رشته اين دسته از متقاضيان باتوجه به حدنصاب جديد، اصلاح و بر روي سايت اين سازمان قرار داده شده است.

شعار سال:بدين‌وسيله به اطلاع داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال ۱۳۹۸ مجاز به انتخاب رشته گرديده و كدرشته محل‌هاي انتخابي خود را در سايت اطلاع‌رساني اين سازمان ثبت نموده‌اند، مي‌رساند: باتوجه به مكاتبه دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي، صنعتي شريف و گيلان درخصوص كاهش حدنصاب نمره علمي بعد از اعلام اسامی معرفی شدگان برای انجام مراحل مصاحبه وارزیابی تخصصی در تعدادي از رشته‌ محل‌‌هاي مورد پذيرش در آزمون مذكور، بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان كدرشته محل‌هاي مندرج در زير مي‌رساند كه كارنامه نتيجه انتخاب رشته اين دسته از متقاضيان باتوجه به حدنصاب جديد، اصلاح و بر روي سايت اين سازمان قرار داده شده است. لذا داوطلبان ذينفع مي‌بايست باتوجه به كارنامه اصلاح شده جديد و براساس برنامه زماني انجام مصاحبه و متن اطلاعيه مورخ ۹۸/۰۲/۳۱ مندرج در سايت اين سازمان به دانشگاههاي ذيربط مراجعه نمايند.

کد رشته محل هایی که حد نصاب علمی آنها اصلاح شده استPDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت سازمان سنجش آموزش کشور،تاریخ انتشار:۱۱خرداد۱۳۹۸،کدخبر:۶۰۵۴،sanjesh.org

خبر مهم  تفاوت هزینه دانشگاه آزاد و پردیس خودگردان

مشاهده خبر در وبسایت مرجع

آخرین اخبار

پربازدید