شبکه عتف ایران | طرح‌هاي دانش‌بنيان دانشگاه آزاد اصفهان قابليت سرمايه‌گذاري دارند

تاریخ خبر: // کد خبر: 82012 // // //

طرح‌هاي دانش‌بنيان دانشگاه آزاد اصفهان قابليت سرمايه‌گذاري دارند


شبکه عتف ایران : معاون علمي فناوري رئيس جمهوري: طرح‌هاي دانش‌بنيان دانشگاه آزاد اصفهان قابليت سرمايه‌گذاري دارند معاون علمي فناوري رئيس جمهوري گفت: طرح‌هاي دانش‌‌بنيان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان قابليت سرمايه‌گذاري بيشتر دارند. مشاهده خبر در وبسایت [...]

شبکه عتف ایران :

معاون علمي فناوري رئيس جمهوري: طرح‌هاي دانش‌بنيان دانشگاه آزاد اصفهان قابليت سرمايه‌گذاري دارند

معاون علمي فناوري رئيس جمهوري گفت: طرح‌هاي دانش‌‌بنيان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان قابليت سرمايه‌گذاري بيشتر دارند.

مشاهده خبر در وبسایت مرجع

آخرین اخبار

پربازدید