شبکه عتف ایران | سخنرانی اساتید دانشگاه های Montenegro ، DonjaGorica و وزارت کشاورزی و توسعه روستایی کشور مونته نگرو در دانشکده منابع طبیعی

تاریخ خبر: // کد خبر: 85321 // // //

سخنرانی اساتید دانشگاه های Montenegro ، DonjaGorica و وزارت کشاورزی و توسعه روستایی کشور مونته نگرو در دانشکده منابع طبیعی


شبکه عتف ایران : سخنرانی اساتید دانشگاه های Montenegro ، DonjaGorica و وزارت کشاورزی و توسعه روستایی کشور مونته نگرو در دانشکده منابع طبیعی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مشاهده خبر در وبسایت [...]

آخرین اخبار

پربازدید