اخبار دانشگاه ها |شبکه عتف ایران |بایگانی‌های دانشگاه علمی کاربردی و زیربخش های تابعه | اخبار دانشگاه ها |شبکه عتف ایران

موافقت برای تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

موافقت برای تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، موافقت شورای سنجش آموزش کشور برای تکمیل ظرفیت پذیرش این دانشگاه اعلام شد. بخشنامه های تکمیلی در این خصوص متعاقباً اعلام خواهد شد. موافقت برای تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد لینک منبع خبر: اینجا کلیک [...]
موافقت برای تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

موافقت برای تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، موافقت شورای سنجش آموزش کشور برای تکمیل ظرفیت پذیرش این دانشگاه اعلام شد. بخشنامه های تکمیلی در این خصوص متعاقباً اعلام خواهد شد. موافقت برای تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد لینک منبع خبر: اینجا کلیک [...]
اردوی آشنایی دانشجویان نو ورود مراکز آموزش علمی کاربردی استان قزوین با دانشگاه برگزار شد

اردوی آشنایی دانشجویان نو ورود مراکز آموزش علمی کاربردی استان قزوین با دانشگاه برگزار شد

اردوی یک روزه آشنایی دانشجویان نو ورود مراکز آموزش علمی کاربردی استان قزوین با دانشگاه به میزبانی واحد استانی قزوین و با مشارکت ۱۰۰ نفر از دانشجویان برگزار شد. [...]

آخرین اخبار

پربازدید