دانشگاه شهرکرد | اخبار دانشگاه ها |شبکه عتف ایران

دوشنبه 6 آگوست 2018 2 سال قبل ٬

بازدید جمعی از مسئولان و دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در دانشگاههای عالی دفاع ملی و مالک اشتر از دانشگاه شهرکرد

جمعی از مسئولان و دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در دانشگاههای عالی دفاع ملی و مالک اشتر از دانشگاه شهرکرد بازدید [...]

آخرین اخبار

پربازدید