شبکه عتف ایران | دانشگاه شهرکرد

دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ 10 ماه قبل ٬

بازدید جمعی از مسئولان و دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در دانشگاههای عالی دفاع ملی و مالک اشتر از دانشگاه شهرکرد

جمعی از مسئولان و دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در دانشگاههای عالی دفاع ملی و مالک اشتر از دانشگاه شهرکرد بازدید [...]

آخرین اخبار

پربازدید