پذيرفته شدگان اوليه دوره کارداني به کارشناسي ناپيوسته مصوب کد رشته ۴۴۶۴ سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه علوم انتظامي امين سال۱۳۹۶

پذيرفته شدگان اوليه دوره کارداني به کارشناسي ناپيوسته مصوب کد رشته ۴۴۶۴ سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه علوم انتظامي امين سال۱۳۹۶ ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ به گزارش معاونت تربيت و آموزش دانشگاه علوم انتظامي امين، تاريخ ثبت نام از پذيرفته شدگان اوليه دوره کارداني به کارشناسي ناپيوسته مصوب [...]

آزمون نوبت ۴۲ تغيير وضعيت افسري پيماني به رسمي دانشگاه علوم انتظامي امين مورخ ۹۶/۰۸/۱۲

آزمون نوبت ۴۲ تغيير وضعيت افسري پيماني به رسمي دانشگاه علوم انتظامي امين مورخ ۹۶/۰۸/۱۲ ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ به گزارش معاونت تربيت و آموزش دانشگاه علوم انتظامي امين، برابر اعلام معاونت نيروي انساني ناجا، اسامي واجدين شرايط شرکت در  آزمون دوره چهلم و دوم تغيير وضعيت افسري پيماني [...]

آزمون دکتري مصوب سال ۹۷ دانشگاه امين

آزمون دکتري مصوب سال ۹۷ دانشگاه امين ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم انتظامي امين به نقل از معاونت تربيت و آموزش ، در اين راستا داوطلبان بايست پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي آزمون صادره از سازمان سنجش آموزش کشور و برابر شرايط و ضوابط اعلامي [...]

تقليل شرط جايگاه خدمتي جهت ثبت نام در آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷ دانشگاه از ۱۷ به ۱۶

تقليل شرط جايگاه خدمتي جهت ثبت نام در آزمون دکتراي سال ۱۳۹۷ دانشگاه از ۱۷ به ۱۶ ارسال شده در تاریخ : سه شنبه ۷ آذر ۹۶ به گزارش معاونت تربيت و آموزش دانشگاه علوم انتظامي امين، به منظور مساعدت با داوطلبان و  با پيگيري هاي انجام شده، شرط جايگاه خدمتي جهت شرکت در [...]

آخرین اخبار

پربازدید

    Sorry, no posts matched your criteria.