پیام نور تهران | اخبار دانشگاه ها |شبکه عتف ایران

با حکم دکتر زمانی، رییس دانشگاه پیام نور استان تهران به عنوان عضو نشریه اموزش محیط زیست و توسعه پایدار منصوب شد.

با حکم دکتر زمانی، رییس دانشگاه پیام نور استان تهران به عنوان عضو نشریه اموزش محیط زیست و توسعه پایدار منصوب شد.

 دکتر بخشی خانیکی طی حکمی از سوی دکتر زمانی؛ رییس دانشگاه پیام نور به عنوان عضو علمی هیات تحریریه نشریه علمی-پژوهشی "آموزش محیط زیست و توسعه پایدار" به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور منصوب [...]
نخستین نشست دکتر غلامرضا بخشی خانیکی، سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران با کارکنان ستاد استان برگزار شد.

نخستین نشست دکتر غلامرضا بخشی خانیکی، سرپرست دانشگاه پیام نور استان تهران با کارکنان ستاد استان برگزار شد.

 رسالت کارکنان؛ تکریم ارباب رجوع، پرهیز از سعایت و ارائه نظرات به صورت مستدل، کمک به ارتقای آموزشی [...]

آخرین اخبار